Program

17.00–19.30

Úvod

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Nové farmakologické možnosti prevence a léčby iktu u diabetiků
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu vysokého krevního tlaku
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Glykemické a neglykemické benefity inhibice SGLT
prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D./MUDr. Marcela Szabó/MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

Budeme léčit obézní trvalou farmakoterapií?
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Nové možnosti renoprotekce
MUDr. Igor Karen