Úvod

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na již tradiční cyklus seminářů Léčba diabetika v praxi, který se bude konat v Olomouci, Praze a Brně. 

S pozdravem
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.