Hradec Králové
Brno
Olomouc
Praha
Plzeň

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat již na 15. ročník sympózií Léčba diabetika v praxi, kterých se každoročně účastní kolem 1000 lékařů. Diabetologie se v posledních letech velmi mění, jak novými léky, tak novými poznatky o starých lécích a poznatky o patofyziologii diabetu. Zejména tyto informace tak budou obsahem pravidelného podzimního cyklu sympózií v 5 českých a moravských městech.

Podpis prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN