Hradec Králové
Brno
Olomouc
Praha
Plzeň

Program


16.00–16.30 Registrace
16.30–19.00 Odborný program
Úvod
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Novinky v kombinační léčbě diabetu 2. typu
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Jak jsem si zjednodušil/a volbu antidiabetika
MUDr. Barbora Doležalová (HK, Olomouc)
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. (Brno, Praha, Plzeň)
Novinky v léčbě hypertenze a dyslipidémií u pacientů s diabetes mellitus 2 typu
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
17.30–18.00 Přestávka
Novinky v léčbě diabetické nefropatie
MUDr. Jan Vachek
Co přinesl americký a evropský diabetologický kongres (ADA a EASD)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Problematika očkování u diabetiků
MUDr. Igor Karen
19.00–19.30 Diskuse
19.30–20.00 Občerstvení