Hradec Králové
Brno
Olomouc
Praha
Plzeň

Termíny a místa konání

22. října
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Jeremenkova 40B
29. října
Praha
Hotel DAP
Vítězné náměstí 4/684
5. listopadu
Plzeň
Congress Centre Parkhotel Plzeň
U Borského parku 2791/31


Akreditace

Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.