Program

Program v PDF


16.00–16.30 Registrace
16.30            Odborný program

                     Úvod
                     prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.  
                     
                     Bezpečnost antidiabetické léčby – praktické aspekty
                     doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

                     Péče o diabetika 2. typu ve světle nových doporučení
                     MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

                     Hypoglykemie a její kardiovaskulární důsledky
                     prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc
 
17.30–18.00 Přestávka

                     Kardiologická péče o diabetika 2. typu
                     doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.
                     prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.


                     Co by měli vědět VPL u pacientů s DM2T
                     MUDr. Igor Karen

                     Primární a sekundární prevence mozkových příhod u diabetika
                     prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

                     Rizikové infekce u pacientů s diabetem a možnosti prevence očkováním
                     MUDr. Jana Váchalová (Plzeň)
                     MUDr. Igor Karen (Praha)
                     doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. (Hradec Králové) 
                     MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. (Olomouc)
                     prim. MUDr. Radana Pařízková (Brno)