Program

16.00–16.30 Registrace
16.30–19.00  
  Metformin
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
  Můžeme ochránit vysoce rizikového pacienta s diabetes mellitus před kardiovaskulárními příhodami?
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  Účinnost a bezpečnost antidiabetik s ohledem na nový algoritmus léčby DM2
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
  Očkování
MUDr. Michal Holásek(Brno, Olomouc)/MUDr. Zdeňka Manďáková(Plzeň)/MUDr. Igor Karen (Praha)
  Nové možnosti terapie diabetu v ordinaci VPL
MUDr. Igor Karen