Program

16.30 Registrace

17.00 Úvod
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

17.00–17.20 Specifika léčby srdečního selhání u diabetiků
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

17.20–17.40 Jak ochránit dispenzarizovaného diabetika před aterosklerózou
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

17.40–18.10 Stávající a nové možnosti prevence proti pneumokokovým onemocněním (přednáška je sponzorovaná společností Pfizer)
MUDr. Igor Karen

18.10–18.20 Přestávka

18.20–18.50 Postavení DPP-4 inhibitorů v léčbě DM
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

18.50–19.10 Co dál když metformin a gliptiny nestačí?
MUDr. Igor Karen

19.10–19.30 Diabetik propuštěný z nemocnice
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

19.30–19.35 Diskuse