Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na sledování online seminářů na www.lecbadiabetika.online, které proběhnou 19. a 26. října.   

S pozdravem
prof. MUDr. Štěpán Svačina, Dr.Sc.