Kontakt


Thákurova 14/536
160 00 Praha 6
tel.: 777 871 057
Email: sekretariat@target-md.com
www.target-md.com
Zodpovědná osoba za kongresy, eventy: Mgr. Kristýna Křížová