Termíny a místa konání

30. září
Plzeň
Congress Centre Parkhotel Plzeň
U Borského parku 2791/31
Program v PDF
7. října
Praha
Hotel DAP
Vítězné náměstí 4/684
Program v PDF
14. října
Hradec Králové
hotel Černigov
Riegrovo nám. 4
Program v PDF
21. října
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Jeremenkova 40B
Program v PDF
4. listopadu
Brno
hotel holiday Inn
Křížkovského 20
Program v PDF
 
 

Akreditace

Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.